PZHGP
Okręg
Szczecin

Wróć do poprzedniej strony...

Archiwum

LOT BRUKSELA

Prezesi Oddziałów proszeni są o zgłaszanie ilośći gołębi na lot Bruksela.

Ilość gołebi zgłaszamy do Prezesa Spraw Lotowych Okręgu Szczecin Jarosława Chlewickiego t.693835089.

INFORMACJA

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 19.06.2023r. zmarł wieloletni hodowca Oddziału Międzyzdroje,Dwukrotny  Mistrz Polski w kat. C,      kolega Piotrowski Ryszard.

lat 85.

Msza święta Pogrzebowa odprawiona zostanie w dniu 22.06.2023r. o godzinie 14.00 w Kaplicy, na cmentarzu w Kamieniu Pomorskim. Ceremonia Pogrzebowa  odbędzie sie na cmentarzu w Kamieniu Pomorskim po Mszy Świętej .

INFORMACJA dot. lotu Narodowego Bruksela

.

LOT ROOSENDAAL 1 i DUNKIERKA

Prezesi Oddziałów proszeni są o zgłaszanie ilośći gołębi na lot Roosendaal 1 i Dunkierka .

Ilość gołebi zgłaszamy do Prezesa Spraw Lotowych Okręgu Szczecin Jarosława Chlewickiego t.693835089.

KOMUNIKAT

Pilchowo dnia 06.07.2023 r.

Zarząd Okręgu Szczecin 

 

K O M U N I K A T  !!!

1. Zarządy Oddziałów do dnia 22.07.2023 r. prześlą do Sekretarza Okręgu Szczecin dokumentację

lotową z lotu narodowego. tj. Listy startowe i zegarowe, listy startowo – zegarowe, taśmy zegarowe. Protokoły z punktu wkładań gołębi oraz nastawienia i otwierania zegarów. Należy zwrócić szczególną uwagę czy sporządzona dokumentacja posiada prawidłowe podpisy i pieczątki komisji, przewodniczących komisji wkładań, czy komisji zegarowych.  

 

2. Ponadto Zarząd Okręgu Szczecin jako organizator lotów daleko dystansowych zobowiązuje Zarządy Oddziałów do zebrania informacji od hodowców ile  deklarują włożyć gołębi na lot okręgowy z DUNKIERKI zaplanowany na dzień 16.07.2023r. I ile zgłaszają gołębi na lot okręgowy z miejscowości Roosendaal, który odbywa się w tym samym terminie.

 

Powyższe informacje są niezbędne do zorganizowania transportu gołębi na lot oraz wyznaczenia przewoźnika.  Informacje należy przesłać do Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów Jarosława Chlewickiego tel. 693 835 089. do dnia 09.07.2023 r. godz. 21.00. 

 

 

podpisał; 

Prezes Okręgu Szczecin 

Zbigniew Budnik. 

KOMUNIKAT dotyczy lotu Dunkierka i Roosendaal

Pilchowo dnia 10.07.2023 r. 

Zarząd Okręgu Szczecin 

K O M U N I K A T !!! 

========================== 

Do Zarządów Oddziałów Okręgu Szczecin 

1. Lot okręgowy z Dunkierki – planowany na dzień 16.07.2023 zostaje odwołany – lot nie spełnia wymogów regulaminowych- zgłoszono 108 gołębi.

2. Lot okręgowy z Roosendaal planowany na dzień 16.07.2023 r., wkładanie gołębi na lot maratoński musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. 14.07.2023 r., i zakończyć się o godz. 21.00.

3. Organizator lotu zgodnie z regulaminem zapewnia sobie możliwość zmiany terminu wkładania gołębi na lot, w przypadku złych warunków atmosferycznych. ( ostateczny termin 13.07.2023 r., do godz.20.00.

4. Oddział Goleniów zapewnia transport gołębi na lot .

Zgłoszone gołębie przez poszczególne oddziały; 

Płoty            – 1037  gołębi 

Goleniów     -   772  gołębie 

Międzyzdroje – 467 gołębi 

Trzebiatów -  170    gołębi 

======================== 

Razem         -   2446 gołębi. 

5. Oddział Międzyzdroje dowiezie swoje gołębie na punkt wkładań do Oddziału Goleniów.

6. Oddział Trzebiatów dowiezie swoje gołębie na punkt wkładań do Oddziału Płoty.

Odjazd kabiny z Oddziału Płoty  o godz. 19,00. 

Odjazd kabiny z Goleniowa  o godz. 21.00 , w trasę po napojeniu gołębi. Oddział Goleniów zapewni karmę i wodę na lot. 

Zgodnie z wymogami do 1 kosza transportowego wkładamy po 14 gołębi . 

Koszt od 1 gołębia zgłoszonego na lot – 4 zł. 

Oddział Goleniów  w porozumieniu

 z Zarządami Oddziałów ustali termin rozwiezienia koszy transportowych. 

 

Dobry Lot 

Prezes Okręgu Szczecin 

 

 

KOMUNIKAT

                                                                                  Pilchowo dnia 25.07.2023 r.

Zarząd Okręgu Szczecin

 

K O M U N I K A T !!!

==========================

Do Zarządów Oddziałów Okręgu Szczecin

 

1. Lot okręgowy zParyża – planowany na dzień 30.07.2023 zostaje odwołany – lot nie spełnia wymogów regulaminowych- zgłoszono 20 gołębi.

2. Lot okręgowy z Roosendaal - 2 planowany na dzień 30.07.2023 r., wkładanie gołębi na lot maratoński musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. 28.07.2023 r., i zakończyć się o godz. 21.00.

3. Organizator lotu zgodnie z regulaminem zapewnia sobie możliwość zmiany terminu wkładania gołębi na lot, w przypadku złych warunków atmosferycznych.

4. zapewnia transport gołębi na lot .

Zgłoszone gołębie przez poszczególne oddziały;

Płoty               – 800  gołębi

Goleniów        - 762  gołębie

Międzyzdroje – 441 gołębi

Trzebiatów      - 110  gołębi

========================

Razem         -   2113 gołębi.

5. Oddział Międzyzdroje dowiezie swoje gołębie na punkt wkładań do Oddziału Goleniów.

6. Oddział Trzebiatów dowiezie swoje gołębie na punkt wkładań do Oddziału Płoty.

Odjazd kabiny z Oddziału Płoty  o godz. 19,00.

Odjazd kabiny z Goleniowa  o godz. 21.00 , w trasę po napojeniu gołębi. Oddział Goleniów zapewni karmę i wodę na lot.

Zgodnie z wymogami do 1 kosza transportowego wkładamy po 14 gołębi .

Koszt od 1 gołębia zgłoszonego na lot – 5 zł.

Oddział Goleniów  w porozumieniu

 z Zarządami Oddziałów ustali termin rozwiezienia koszy transportowych.

Dobry Lot

Prezes Okręgu Szczecin

 

 

 

KOMUNIKAT LOTU - ROOSENDAAL 2

                        Pilchowo 25.07.2023 r.

 

 

 

Zarząd Okręgu Szczecin

PZHGP

 

K O M U N I K A T !!!

========================

dot. Zarządów Oddziałów Okręgu Szczecin

 

1. Lot okręgowy z Paryża  – planowany na dzień 29.07.2023 zostaje odwołany – lot nie spełnia wymogów regulaminowych, zgłoszono 20 gołębi.

2. Lot okręgowy z Roosendaal - 2 planowany na dzień 30.07.2023 r., wkładanie gołębi na lot maratoński musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. 28.07.2023 r., i zakończyć się o godz. 21.00.

3. Organizator lotu zgodnie z regulaminem zapewnia sobie możliwość zmiany terminu wkładania gołębi na lot, w przypadku złych warunków atmosferycznych.

4. Oddziały ; - Stargard , Pyrzyce, Szczecin Dąbie i Szczecin załadują swoje gołębie  do kabiny Oddziału Staragard.

- Stargard zgłosił       500   gołębie – 36  koszy transportowych

-Choszczno zgłosiło  0       gołębi  –    0  koszy transportowych

- Pyrzyce zgłosiło     360   gołębi  –   28  koszy transportowych

- Szczecin Dąbie       338   gołębi  –   26 koszy transportowych

- Szczecin                 315   gołębie -    24 kosze transportowe

Zgodnie z wymogami do 1 kosza transportowego wkładamy po 14 gołębi .

Koszt od jednego gołębia zgłoszonego na lot – 5 zł. 

Oddział Stargard w porozumieniu

 z Zarządami Oddziałów ustali termin rozwiezienia koszy transportowych.

Wkładanie gołębi na lot rozpocznie się 

Stargard – wkładanie godz. 17.15, - odjazd kabiny godz. 18,00

Pyrzyce – wkładanie godz. 17.45- odjazd kabiny godz. 19.00

Szczecin Dąbie – wkładanie godz. 18.30 – odjazd kabiny 19,30

Szczecin            wkładanie o godz. 19.30-  zakończenie 20.00

Pojenie gołębi, załadunek koszy i odjazd kabiny 21.00.

 

Wyjazd w trasę po napojeniu gołębi o godz. 21.00. Oddział Stargard 5 zł.  zakupi na lot karmę i zaopatrzy kabinę w wodę. .

Dobry Lot

Prezes Okręgu Szczecin

 

Weryfikacja Okręgowa

W dniu 18.08.2023 r., odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Szczecin PZHGP.

Na posiedzeniu omawiano sprawy bieżące oraz  sprawy dotyczące przeprowadzenia weryfikacji wyników przez Zarządy Oddziałów ( rozdano pisma zawierające wskazówki dot. przeprowadzenia weryfikacji- na co należy zwrócić uwagę podczas kontroli dokumentacji lotowej.) 

  Wiceprezes ds Finansowych Okręgu Szczecin omówił sprawy finansowe okręgu i wskazał zaległości poszczególnych Oddziałów.  Ustalono również, że w dniu 28.08.2023 r., na godz. 18.00   Zarządy Oddziałów  dowiozą na weryfikację  Okręgową, kompletną dokumentację lotową wraz z Protokołem i danymi członków Oddziałowej Komisji Weryfikacyjnej. 

Dokumentacje należy  należy dostarczyć do siedziby Oddziału Szczecin Dąbie przy ul. Szybowcowej, (Ogrody Działkowe im. Orła Bielika). 

 

podpisał Z. Budnik 

Prezes Okręgu Szczecin PZHGP

.

Oddziały

0305 Goleniów
0306 Międzyzdroje
0307 Pyrzyce
0308 Stargard
0309 Szczecin
0310 Trzebiatów 0407 Płoty
0416 Szczecin Dąbie
0477 Choszczno

Kontakt

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Zarząd Okręgu Szczecin

Osoba do kontaktu:
Dariusz Nowak
tel. +48

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 3440

Tłumaczenie Strony

Informacje o stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937